asia T-121/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 24.9.2019 – Fortischem v. komissio (Valtiontuet – Kemianteollisuus – Päätös, jolla tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi – Valtiontuen käsite – Valtion varat – Etu – Takaisin periminen – Taloudellinen jatkuvuus – Hyvän hallinnon periaate – Perusteluvelvollisuus)