Asia C-492/09: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 15.12.2010 (Commissione tributaria provinciale di Taranton (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Soc Agricola Esposito srl v. Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2 (Työjärjestyksen 92 artiklan 1 kohta, 103 artiklan 1 kohta ja 104 artiklan 3 kohdan toinen alakohta — Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut — Direktiivit 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 2002/77/EY — Hallituksen asettama lupamaksu — Osittainen tutkimatta jättäminen — Kysymykset, joihin annettavasta vastauksesta ei ole vähäisintäkään perusteltua epäilystä)