Писмен въпрос E-011269/10 Juozas Imbrasas (EFD) до Комисията. Компенсации за щети в случай на обявяване на авиокомпания в несъстоятелност