Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2018