Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita