Neuvoston perustelut: neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta (EU) N:o 3/2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 98/79/EY ja komission päätöksen 2010/227/EU kumoamisesta