ETA:n sekakomitean päätös N:o 147/2012, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2012 , ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta