Zadeva C-159/13: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 12. decembra 2013 – Fercal – Consultadoria e Serviços, Ld a proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Jacson of Scandinavia AB (Pritožba — Znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 40/94 — Besedna znamka JACKSON SHOES — Zahteva za ugotovitev ničnosti imetnika nacionalnega trgovskega imena Jacson of Scandinavia AB — Ugotovitev ničnosti — Očitna nedopustnost)