Byla C-159/13: 2013 m. gruodžio 12 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje Consultadoria e Serviços, Ld a prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Jacson of Scandinavia AB (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — Žodinis prekių ženklas JACKSON SHOES — Nacionalinio prekių ženklo Jacson of Scandinavia AB savininko prašymas registraciją pripažinti negaliojančia — Prašymas pripažinti registraciją negaliojančia — Akivaizdus nepriimtinumas)