Asia C-159/13 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 12.12.2013 — Valittajana Fercal — Consultadoria e Serviços, Ld a sekä muina osapuolina sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Jacson of Scandinavia AB (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — Sanamerkki JACKSON SHOES — Mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus, jonka on tehnyt kansallisen toiminimen Jacson of Scandinavia AB haltija — Mitättömäksi julistaminen — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)