Kohtuasi C-159/13 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 12. detsembri 2013 . aasta määrus — Fercal — Consultadoria e Serviços, Ld a versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Jacson of Scandinavia AB (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Sõnamärk JACKSON SHOES — Siseriikliku ärinime Jacson of Scandinavia AB omaniku esitatud kehtetuks tunnistamise taotlus — Kehtetuks tunnistamine — Ilmselge vastuvõetamatus)