Υπόθεση C-159/13: Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 12ης Δεκεμβρίου 2013 — Fercal — Consultadoria e Serviços, Ld a κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα), Jacson of Scandinavia AB [Αίτηση αναιρέσεως — Κοινοτικό σήμα — Κανονισμός (ΕΚ) 40/94 — Λεκτικό σήμα JACKSON SHOES — Αίτηση κηρύξεως ακυρότητας εκ μέρους του δικαιούχου της εθνικής εμπορικής επωνυμίας Jacson of Scandinavia AB — Κήρυξη της ακυρότητας — Προδήλως απαράδεκτη]