Nõukogu aastaaruanne dokumentidele juurdepääsu kohta, 2014