Vec C-731/17 P: Odvolanie podané 23. decembra 2017: Nap Innova Hoteles, S.L. proti uzneseniu Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 4. decembra 2017 vo veci T-522/17, Nap Innova Hoteles/SRB