Asia C-371/17 P: Valitus, jonka Nap Innova Hoteles, S.L. on tehnyt 23.12.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-522/17, Nap Innova Hoteles v. SRB, 4.12.2017 antamasta määräyksestä