Kohtuasi C-731/17 P: Nap Innova Hoteles, S.L.-i 23. detsembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 4. detsembri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-522/17: Nap Innova Hoteles versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu