Asia C-367/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 14.7.2015 – Stowarzyszenie ”Oławska Telewizja Kablowa” w Oławie v. Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie