Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2488/2000 o zachování zmrazení peněžních prostředků v souvislosti s panem Miloševićem a osobami s ním spojenými