Mål T-699/17: Talan väckt den 11 oktober 2017 – Polen mot kommissionen