/* */

Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 2 päivänä joulukuuta 2010. # Frank Scheffler vastaan Landkreis Wartburgkreis. # Ennakkoratkaisupyyntö: Verwaltungsgericht Meiningen - Saksa. # Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta. # Asia C-334/09. Scheffler TITJUR