Kirjallinen kysymys E-0486/10 esittäjä(t): Michail Tremopoulos (Verts/ALE) komissiolle. Haitin velkojen mitätöiminen