EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 293/2019 (2019. gada 13. decembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2020/311]