Asia T-566/15: Kanne 28.9.2015 – Excalibur City v. SMHV – Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)