Писмен въпрос E-1486/08 зададен от Marco Cappato (ALDE) и Marco Pannella (ALDE) на Съвета. Използване на свободен софтуеър от институциите на ЕС