Vec T-168/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. februára 2020 – Numbi/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté vzhľadom na situáciu v Konžskej demokratickej republike – Zmrazenie finančných prostriedkov – Ponechanie mena žalobcu na zozname dotknutých osôb – Povinnosť odôvodnenia – Právo na obranu – Povinnosť Rady oznámiť nové skutočnosti odôvodňujúce predĺženie reštriktívnych opatrení – Nesprávne právne posúdenie – Zjavne nesprávne posúdenie – Vlastnícke právo – Proporcionalita – Prezumpcia neviny – Námietka protiprávnosti“)