Cauza T-168/18: Hotărârea Tribunalului din 12 februarie 2020 – Numbi/Consiliul („Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive adoptate având în vedere situația din Republica Democratică Congo – Înghețarea fondurilor – Prelungire a includerii numelui reclamantului pe lista persoanelor vizate – Obligația de motivare – Dreptul la apărare – Obligația Consiliului de a comunica elementele noi care justifică reînnoirea măsurilor restrictive – Eroare de drept – Eroare vădită de apreciere – Dreptul de proprietate – Proporționalitate – Prezumția de nevinovăție – Excepție de nelegalitate”)