Lieta T-168/18: Vispārējās tiesas 2020. gada 12. februāra spriedums – Numbi/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika – Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā – Līdzekļu iesaldēšana – Prasītāja vārda iekļaušanas skarto personu sarakstā termiņa pagarināšana – Pienākums norādīt pamatojumu – Tiesības uz aizstāvību – Padomes pienākums paziņot jaunatklātos apstākļus, kas attaisno ierobežojošo pasākumu pagarināšanu – Tiesību kļūda – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Tiesības uz īpašumu – Samērīgums – Nevainīguma prezumpcija – Iebilde par prettiesiskumu)