Keskittymiä käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 18. kesäkuuta 2014 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa M.7018 – Telefónica Deutschland / E-Plus – Esittelijä: Portugali