Voľné pracovné miesto na pozíciu riaditeľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb — Štokholm (Dočasný zamestnanec — platová trieda AD 14) — COM/2016/20016