Pranešimas apie konkursą Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (Stokholmas) direktoriaus pareigoms (AD 14 lygio laikinasis darbuotojas) COM/2016/20016