Свободно работно място за директор на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията, Стокхолм (срочно нает служител — степен AD 14) — COM/2016/20016