Eurallumina v. komissio TITJUR Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 10 päivänä kesäkuuta 2011. # Eurallumina SpA vastaan Euroopan komissio. # Väliaikainen oikeussuoja - Valtiontuet - Päätös, jolla valtiontuki todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään se takaisin perittäväksi - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Kiireellisyysedellytys ei täyty. # Asia T-207/07 R.