Mål C-291/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Brașov (Rumänien) den 9 april 2019 — SO mot TP m. fl.