Komunikat uzupełniający do komunikatu rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów na obszarze „Bestwina-Czechowice” (2020/C 83/07) 2020/C 299/06