Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY mukaista Puolan tasavallan ilmoitusta Bestwina-Czechowicen alueella (2020/C 83/07) täydentävä ilmoitus 2020/C 299/06