Ανακοίνωση που συμπληρώνει την ανακοίνωση της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Πολωνίας σχετικά με την οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων στην περιοχή Bestwina-Czechowice (2020/C 83/07) 2020/C 299/06