Oikaisu ensimmäiseen neuvoston direktiiviin 89/104/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988 , jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä ( EYVL L 40, 11.2.1989 ) (Suomenkielinen erityispainos, alue 13, nide 17, s. 178)