Писмен въпрос E-003045/11 Anneli Jäätteenmäki (ALDE) и Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE) до Комисията. Преговори с либийските органи относно изпълнението на финансова помощ от 50 милиона евро