Informare din partea Comisiei cu privire la neaplicarea anumitor dispoziții ale Regulamentului (UE) 2020/698 de către Polonia Pandemia de COVID-19 [Regulamentul (UE) 2020/698 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020 de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul pandemiei de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe și autorizații, precum și amânarea anumitor controale și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor (JO L 165, 27.5.2020, p. 10)] 2020/C 190 I/01