Asia T-412/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 1.2.2018 – Larko v. komissio (Kumoamiskanne — Valtiontuet — Tietyn yrityksen käyttämän tai omistaman omaisuuden myynti yksityistämisohjelman puitteissa — Taloudellisen jatkuvuuden puuttuminen — Tuensaajan kanne — Oikeussuojan tarpeen puuttuminen — Tutkimatta jättäminen)