Padomes Lēmums (ES) 2020/522 (2020. gada 7. aprīlis) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Transporta kopienas Reģionālajā pārvaldības komitejā attiecībā uz konkrētiem ar Transporta kopienas dibināšanas līguma īstenošanu saistītiem budžeta jautājumiem