Neuvoston päätös (EU) 2020/522, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2020, liikenneyhteisön alueellisessa ohjauskomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta tiettyihin liikenneyhteisön perustamista koskevan sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviin talousarvioasioihin