Asia T-608/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.6.2020 – Sammut v. parlamentti (Henkilöstö – Virkamiehet – Virkamiesten oikeudet ja velvollisuudet – Unionin toimintaan liittyvän tekstin julkaiseminen – Ennakkoilmoitusvelvollisuus – Henkilöstösääntöjen 17 a artikla – Arviointikertomus – Vastuu)