Zadeva C-402/19: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 30. septembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour du travail de Liège – Belgija) – LM/Centre public d'action sociale de Seraing (Predhodno odločanje – Območje svobode, varnosti in pravice – Direktiva 2008/115/ES – Vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav – Eden od staršev polnoletnega otroka, ki trpi za hudo boleznijo – Odločba o vrnitvi – Pravno sredstvo – Suspenzivni učinek po samem zakonu – Varovalni ukrepi pred vrnitvijo – Osnovne potrebe – Členi 7, 19 in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah)