Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. svibnja 2020. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog pandemije bolesti COVID-19 i o valjanosti određenih potvrda, dozvola i svjedodžbi te odgodi određenih periodičnih provjera i osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu (COM(2020)0176 – C9-0126/2020 – 2020/0068(COD))