Zadeva C-123/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 7. avgusta 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht – Nemčija) – Nefiye Yön/Landeshauptstadt Stuttgart (Predhodno odločanje – Pridružitveni sporazum EGS-Turčija – Sklep t. 2/76 – Člen 7 – Klavzula „standstill“ – Pravica do prebivanja družinskih članov turškega delavca – Obveznost pridobitve vizuma za vstop na ozemlje države članice)