Cauza C-123/17: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 7 august 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesverwaltungsgericht – Germania) – Nefiye Yön/Landeshauptstadt Stuttgart (Trimitere preliminară – Asociere CEE-Turcia – Decizia nr. 2/76 – Articolul 7 – Clauza de standstill – Drept de ședere al membrilor familiei unui lucrător turc – Obligația de a obține o viză pentru admisia pe teritoriul unui stat membru)