Zaak C-123/17: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 7 augustus 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht — Duitsland) — Nefiye Yön / Landeshauptstadt Stuttgart (Prejudiciële verwijzing — Associatie EEG-Turkije — Besluit nr. 2/76 — Artikel 7 — Standstillbepaling — Verblijfsrecht van de gezinsleden van een Turkse werknemer — Visumplicht voor toegang tot een lidstaat)