Kawża C-123/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-7 ta’ Awwissu 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesverwaltungsgericht – il-Ġermanja) – Nefiye Yön vs Landeshauptstadt Stuttgart (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Assoċjazzjoni KEE-Turkija — Deċiżjoni Nru 2/76 — Artikolu 7 — Klawżola ta’ “standstill” — Dritt ta’ residenza tal-membri tal-familja ta’ ħaddiem Tork Obbligu li tinkiseb viża għad-dħul fit-territorju ta’ Stat Membru)