Asia C-123/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 7.8.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesverwaltungsgericht – Saksa) – Nefiye Yön v. Landeshauptstadt Stuttgart (Ennakkoratkaisupyyntö — ETY – Turkki-assosiaatio — Päätös N:o 2/76 — 7 artikla — Standstill-lauseke — Turkkilaisen työntekijän perheenjäsenten oleskeluoikeus — Velvollisuus hankkia viisumi jäsenvaltion alueelle pääsemiseksi)